مبانی زمین شناسی برای همه

مبانی زمین شناسی برای همه
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار خرداد ۱۳۹۶
نویسنده (ها) حنانه حامی مطلق و امری کاظمی

مبلغ ‎ریال۲۲۰٬۰۰۰