مبانی زمین شناسی برای همهنویسنده (ها) : حنانه حامی مطلق و امری کاظمی
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۲۰٬۰۰۰ ریال