موزه راهبری و ضرورتها

موزه راهبری و ضرورتها
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار خرداد ۱۳۹۵
نویسنده (ها) دکتر جعفر طاهری

مبلغ ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰