نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار شهریور ۱۳۸۶
نویسنده (ها) فاطمه هادوی

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰