نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار خرداد ۱۳۸۱
نویسنده (ها) فاطمه هادوی

مبلغ ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰