نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: