ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آبان ۱۳۷۸

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰