فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: