کانسارهای مس در ایرانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال