کانسارهای مس در ایرانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: