کانسارهای مس در ایران

کانسارهای مس در ایران
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰