اطلس نقشه های سازمانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: