اطلس نقشه های سازمان

اطلس نقشه های سازمان
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار مرداد ۱۳۹۶
نویسنده (ها) جدیدی-امید اردبیلی-

مبلغ ‎ریال۱٬۲۰۰٬۰۰۰