اطلس نقشه های سازماننویسنده (ها) : جدیدی-امید اردبیلی-
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال