اطلس نقشه های سازمانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: