فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاریناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: