فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آذر ۱۳۸۸
نویسنده (ها) دکتر آقانباتی

مبلغ ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰