پایه های زمین شناسی ساختمانی



گروه‌ها : زمین ساخت
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

در این کتاب تلاش شده است موضوع زمین ساختمانی در سطح پایه برای دانشجویان زمین شناسی . کاربران این شاخه از دانش زمین شناسی ارائه گردد.

ارسال با ایمیل: