سنگ ها و کانی هادسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب یکی از کاملترین کتابهای آموزشی بوده که به فارسی برگردان شده است. این کتاب سعی دارد، مفاهیم اولیه درباره شناخت سنگ ها و کانی ها را برای گروه کودکان و نوجوانان ارایه کند

ارسال با ایمیل: