اطلس میراث زمین‌شناختی ایراندسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران نخستین کتاب در سطح ملی است که به معرفی و بررسی پدیده‌های ارزشمند و چشمگیر زمین‌شناختی ایران می‌پردازد

ارسال با ایمیل: