دانش‌نامه‌ گسله‌های ایرانناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران که در ۶۰۰ صفحه به صورت مصور همراه با جدول و نمودار منتشر شده به بررسی و معرفی ۱۱۳۷ گسله ایران می‌پردازد.

ارسال با ایمیل: