دانستنی‌های زمینناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

کتاب دانستنی‌های زمین از سوی معاونت آموزشی آموزش و پرورش به‌عنوان کتاب توصیه شده برای کودکان و نوجوانان معرفی‌ شده است

مبلغ ۷۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: