کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

دراین کتاب درباره میکروسکوپ نور عبوری و انعکاسی و مباحث مربوط به کانی شناسی نوری صحبت شده است.

ارسال با ایمیل: