چکیده ای از چینه شناسی ایراندسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

در این کتاب سعی شده که از حدود یک میلیارد سال قبل تا عهد حاضر در سرفصل های مختلف دراختیار علاقمندان قرارداده شود

مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: