اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبیناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب با هدف تهیه منبعی برای استفاده دانشجویان و کارشناسان فعال در زمینه رسوبات و سنگ های رسوبی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تالیف شده است.

ارسال با ایمیل: