زمین شناسی و سلامتناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب یکی از اولین منابع علمی در رشته "زمین شناسی پزشکی" است که در جهان به چاپ رسیده است

ارسال با ایمیل: