زمین ساخت ایران(کپه داغ)دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

این نوشتار به بررسی بلندی های شمال خاوری ایران و منطقه کپه داغ می پردازد

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: