روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاریدسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: