الماس در طبیعتناشر : نشر جوان امروز
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: