بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسارنویسنده (ها) : کلین ای دان
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال