پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: