پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمناننویسنده (ها) : بربریان-
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال