تاریخ زمین شناسی و معدن کارینویسنده (ها) : کرامت الله علیپور
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال