کتاب‌ها

نمایش 73 تا 80 مورد از کل 80 مورد

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

دانستنی‌های زمین

دانستنی‌های زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۳