کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 88 مورد

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

اطلس نقشه های سازمان

اطلس نقشه های سازمان

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

کانسارهای مس در ایران

کانسارهای مس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

ناشر : نشر جوان امروز

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

ناشر : پایگاه داده ها

قیمت : ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

ناشر : دکتر محمدرضا قاسمی

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

ناشر : دکتر مرتضی خلعت بری جعفری

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

ناشر : رضا بهبهانی و راضیه لک