کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 91 مورد

نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۱

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۸۶

موزه راهبری و ضرورتها

موزه راهبری و ضرورتها

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۹

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

گوهر های پدیده دار

گوهر های پدیده دار

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶

فرهنک چینه شناسی ایران

فرهنک چینه شناسی ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۳

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳