کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 88 مورد

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷