کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 66 مورد

اطلس نقشه های سازمان

اطلس نقشه های سازمان

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

کانسارهای مس در ایران

کانسارهای مس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

ناشر : پایگاه داده ها

قیمت : ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

ناشر : دکتر محمدرضا قاسمی

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

ناشر : دکتر مرتضی خلعت بری جعفری

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

ناشر : رضا بهبهانی و راضیه لک

زمین ساخت صفحه ای// رانش قاره ای و کوه زایی

زمین ساخت صفحه ای// رانش قاره ای و کوه زایی

ناشر : ولفگانگ فریش/مارتین مشده

فرهنگ مصور واژه های تخصصی باز و پایان

فرهنگ مصور واژه های تخصصی باز و پایان

ناشر : دکتر مریم ناز بهرام منش طهرانی

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۸

مجموعه ای از مرجانهای ایران همراه با اطلس آنها

مجموعه ای از مرجانهای ایران همراه با اطلس آنها

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵