کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 66 مورد

نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

نانو فسیل های آهکی ایران (کپه داغ -ایران مرکزی -مکران )

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۱

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

نانو فسیل های آهکی کرتاسه - کپه داغ

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۸۶

موزه راهبری و ضرورتها

موزه راهبری و ضرورتها

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۹

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

فرهنک چینه شناسی ایران

فرهنک چینه شناسی ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۳

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴