کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 67 مورد

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران

تریاس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

پایه های زمین شناسی ساختمانی

پایه های زمین شناسی ساختمانی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

زمین ساخت البرز

زمین ساخت البرز

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

تکتونیک ایران

تکتونیک ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

سنگ ها و کانی ها

سنگ ها و کانی ها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸