کتاب‌ها

نمایش 55 تا 67 مورد از کل 67 مورد

چکیده ای از چینه شناسی ایران

چکیده ای از چینه شناسی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زیبایی های باداب سورت

زیبایی های باداب سورت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

دانستنی‌های زمین

دانستنی‌های زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۰

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹