کتاب ها

دسته کتاب:

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

نویسنده (ها) : دکتر محمود مهرپرتو

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

نویسنده (ها) : لورانس راب

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

گوهر های پدیده دار

نویسنده (ها) : فرد و شارلوت وارد

قیمت : ‎ریال۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

قیمت : ‎ریال۴۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶

نویسنده (ها) : شیخی کاریزکی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

نویسنده (ها) : دانیل مور و دیوید آی گرو

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

نویسنده (ها) : ا.ا.بئوس - س.و.گریگوریان

قیمت : ‎ریال۲۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

ذخایر طلای ایران

نویسنده (ها) : امید اردبیلی و نازنین بدری

قیمت : ‎ریال۱۴۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دیرین مغناطیس ایران

نویسنده (ها) : حبیب علیمحمدیان و عاتکه اصلانی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پتروژنز گرانیتوئیدها

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

نویسنده (ها) : کلین ای دان

قیمت : ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

نویسنده (ها) : رالف تپرت و میشل سی تپرت

قیمت : ‎ریال۲۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی- علی اسماعیلی

قیمت : ‎ریال۱۶۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس جامع ملی پتانسیل مواد معدنی کشور

قیمت : ‎ریال۲٬۵۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

عناصر خاکی کمیاب

نویسنده (ها) : فلیکس پی. لسنوف

قیمت : ‎ریال۳۲۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

قیمت : ‎ریال۱۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰