لیست کتاب ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۵ مورد.

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری
فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

نویسنده (ها) : دکتر محمود مهرپرتو

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز
مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

نویسنده (ها) : لورانس راب

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

گوهر های پدیده دار
گوهر های پدیده دار

نویسنده (ها) : فرد و شارلوت وارد

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز
سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

نویسنده (ها) : شیخی کاریزکی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها
سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

نویسنده (ها) : دانیل مور و دیوید آی گرو

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی
روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

نویسنده (ها) : ا.ا.بئوس - س.و.گریگوریان

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

ذخایر طلای ایران
ذخایر طلای ایران

نویسنده (ها) : امید اردبیلی و نازنین بدری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دیرین مغناطیس ایران
دیرین مغناطیس ایران

نویسنده (ها) : حبیب علیمحمدیان و عاتکه اصلانی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران
دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پتروژنز گرانیتوئیدها
پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار
بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

نویسنده (ها) : کلین ای دان

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت
الماس در طبیعت

نویسنده (ها) : رالف تپرت و میشل سی تپرت

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران
ارزیابی زغال سنگهای ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی- علی اسماعیلی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پتروژنز گرانیتوئیدها
پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی
پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

نویسنده (ها) : محمود مهر پرتو , فریده حلمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹