کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 22 مورد

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

گوهر های پدیده دار

گوهر های پدیده دار

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایران

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

عناصر خاکی کمیاب

عناصر خاکی کمیاب

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲