کتاب ها

دسته کتاب:

نویسنده (ها) : شیخی کاریزکی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

نویسنده (ها) : دانیل مور و دیوید آی گرو

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

نویسنده (ها) : آغا مهدی آغایف

قیمت : ‎ریال۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران

نویسنده (ها) : امری کاظمی-بدری کلو -جدیدی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

نویسنده (ها) : بدری کلو

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین لغزش ها

نویسنده (ها) : ضیاالدین شعاعی

قیمت : ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

نویسنده (ها) : روتنر

قیمت : ‎ریال۱۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی امینی

قیمت : ‎ریال۱۶۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی کشاورزی

نویسنده (ها) : اوبول فوگدی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵

زمین شناسی زیست محیطی

نویسنده (ها) : هایده دانشمند

قیمت : ‎ریال۵۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

نویسنده (ها) : پشیر-میرز-کرونر

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر دائل م ریگان

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی

نویسنده (ها) : افشین کریم خانی و رضا بهبهائی

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

نویسنده (ها) : آقای پرتو آذر

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

نویسنده (ها) : شریفی و خلیل بهارفیروز

قیمت : ‎ریال۲۲۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

نویسنده (ها) : ا.ا.بئوس - س.و.گریگوریان

قیمت : ‎ریال۲۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

قیمت : ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

قیمت : ‎ریال۲۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷