کتاب‌ها

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۲ مورد.

فرهنک نامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

فرهنک نامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

فرهنک چینه شناسی ایران

فرهنک چینه شناسی ایران

نویسنده (ها) : اشتوکلین

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۳

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

نویسنده (ها) : شیخی کاریزکی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

نویسنده (ها) : دانیل مور و دیوید آی گرو

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

نویسنده (ها) : آغا مهدی آغایف

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران

ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران

نویسنده (ها) : امری کاظمی-بدری کلو -جدیدی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

نویسنده (ها) : بدری کلو

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

نویسنده (ها) : ضیاالدین شعاعی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

نویسنده (ها) : روتنر

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی امینی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی

نویسنده (ها) : هایده دانشمند

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

نویسنده (ها) : پشیر-میرز-کرونر

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر دائل م ریگان

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی

زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی

نویسنده (ها) : افشین کریم خانی و رضا بهبهائی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

نویسنده (ها) : آقای پرتو آذر

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴