کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 88 مورد

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

تریاس در ایران

تریاس در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

ناشر : نشر جوان امروز

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

ناشر : پایگاه داده ها

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

اطلس میراث زمین‌شناختی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین ساخت البرز

زمین ساخت البرز

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰