کتاب‌ها

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۸۳ مورد.

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

نویسنده (ها) : شیخی کاریزکی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

نویسنده (ها) : دانیل مور و دیوید آی گرو

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

نویسنده (ها) : آغا مهدی آغایف

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

نویسنده (ها) : ضیاالدین شعاعی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

نویسنده (ها) : روتنر

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی امینی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی

نویسنده (ها) : هایده دانشمند

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

نویسنده (ها) : پشیر-میرز-کرونر

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر دائل م ریگان

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

نویسنده (ها) : آقای پرتو آذر

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

نویسنده (ها) : شریفی و خلیل بهارفیروز

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

نویسنده (ها) : ا.ا.بئوس - س.و.گریگوریان

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

نویسنده (ها) : امید اردبیلی و نازنین بدری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا شیخ الا سلامی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳