لیست کتاب ها

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۳ مورد.

فرهنک چینه شناسی ایران
فرهنک چینه شناسی ایران

نویسنده (ها) : اشتوکلین

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )
فرهنک چینه شناسی ایران ( جلد چهارم )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۳

سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز
سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

نویسنده (ها) : شیخی کاریزکی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۵

سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها
سنگ های آذرین پتاسیم دارو کانسار سازی طلا - مس- همراه آنها

نویسنده (ها) : دانیل مور و دیوید آی گرو

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۶

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی
ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

نویسنده (ها) : آغا مهدی آغایف

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران
ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران

نویسنده (ها) : امری کاظمی-بدری کلو -جدیدی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۶

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین
ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

نویسنده (ها) : بدری کلو

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین لغزش ها
زمین لغزش ها

نویسنده (ها) : ضیاالدین شعاعی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت
زمین شناسی ناحیه شیرگشت

نویسنده (ها) : روتنر

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی امینی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی کشاورزی
زمین شناسی کشاورزی

نویسنده (ها) : اوبول فوگدی

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵

زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی زیست محیطی

نویسنده (ها) : هایده دانشمند

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا
زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

نویسنده (ها) : پشیر-میرز-کرونر

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی
زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر دائل م ریگان

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی
زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی

نویسنده (ها) : افشین کریم خانی و رضا بهبهائی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران
زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

نویسنده (ها) : آقای پرتو آذر

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴