کتاب ها

دسته کتاب:

ذخایر طلای ایران

نویسنده (ها) : امید اردبیلی و نازنین بدری

قیمت : ‎ریال۱۴۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دیرین مغناطیس ایران

نویسنده (ها) : حبیب علیمحمدیان و عاتکه اصلانی

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا شیخ الا سلامی

قیمت : ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

قیمت : ‎ریال۳۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانستنی های زمین برای کودکان

نویسنده (ها) : دینا زایک

قیمت : ‎ریال۱٬۸۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

حقایق زمین

نویسنده (ها) : هالی کال- اسکارلت

قیمت : ‎ریال۱۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

تاریخ زمین شناسی و معدن کاری

نویسنده (ها) : کرامت الله علیپور

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۰

پتروژنز گرانیتوئیدها

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

نویسنده (ها) : بربریان-

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

نویسنده (ها) : بربریان-

قیمت : ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

نویسنده (ها) : کلین ای دان

قیمت : ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

نویسنده (ها) : رالف تپرت و میشل سی تپرت

قیمت : ‎ریال۲۸۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی- علی اسماعیلی

قیمت : ‎ریال۱۶۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

قیمت : ‎ریال۶۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

اطلس ملی نقشه های موضوعی زمین شناسی ایران

قیمت : ‎ریال۲٬۸۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

اطلس جامع ملی پتانسیل مواد معدنی کشور

قیمت : ‎ریال۲٬۵۰۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

قیمت : ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷