کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 88 مورد

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زیبایی های باداب سورت

زیبایی های باداب سورت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

زمین ساخت ساختاری و زمین ساخت کاربری

ناشر : دکتر محمدرضا قاسمی

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

ناشر : دکتر مرتضی خلعت بری جعفری

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

ناشر : رضا بهبهانی و راضیه لک

زمین ساخت صفحه ای// رانش قاره ای و کوه زایی

زمین ساخت صفحه ای// رانش قاره ای و کوه زایی

ناشر : ولفگانگ فریش/مارتین مشده

فرهنگ مصور واژه های تخصصی باز و پایان

فرهنگ مصور واژه های تخصصی باز و پایان

ناشر : دکتر مریم ناز بهرام منش طهرانی

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۷۸

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۸

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

ناشر : سازمان زمین شناسی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

گوهر های پدیده دار

گوهر های پدیده دار

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

فرهنک چینه شناسی ایران

فرهنک چینه شناسی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴