لیست کتاب ها

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۹۳ مورد.

روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری
روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کاری

نویسنده (ها) : شریفی و خلیل بهارفیروز

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی
روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

نویسنده (ها) : ا.ا.بئوس - س.و.گریگوریان

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰
روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰
راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

ذخایر طلای ایران
ذخایر طلای ایران

نویسنده (ها) : امید اردبیلی و نازنین بدری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دیرین مغناطیس ایران
دیرین مغناطیس ایران

نویسنده (ها) : حبیب علیمحمدیان و عاتکه اصلانی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران
دانشنامه گسله های ایران

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا شیخ الا سلامی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران
دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانستنی های زمین برای کودکان
دانستنی های زمین برای کودکان

نویسنده (ها) : دینا زایک

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

حقایق زمین
حقایق زمین

نویسنده (ها) : هالی کال- اسکارلت

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )
چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )
چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران
تریاس در ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

تاریخ زمین شناسی و معدن کاری
تاریخ زمین شناسی و معدن کاری

نویسنده (ها) : کرامت الله علیپور

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۰

پتروژنز گرانیتوئیدها
پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین
پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

نویسنده (ها) : بربریان-

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان
پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

نویسنده (ها) : بربریان-

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار
بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

نویسنده (ها) : کلین ای دان

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶