کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 88 مورد

زمین لغزش ها

زمین لغزش ها

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

زمین شناسی ناحیه شیرگشت

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران

تریاس در ایران

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸