کتاب‌ها

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۸۳ مورد.

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

نویسنده (ها) : هالی کال- اسکارلت

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

نویسنده (ها) : دکتر آقانباتی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷

تریاس در ایران

تریاس در ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۸

تاریخ زمین شناسی و معدن کاری

تاریخ زمین شناسی و معدن کاری

نویسنده (ها) : کرامت الله علیپور

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۰

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده قزوین

نویسنده (ها) : بربریان-

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۱

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

نویسنده (ها) : بربریان-

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

نویسنده (ها) : کلین ای دان

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

نویسنده (ها) : رالف تپرت و میشل سی تپرت

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی- علی اسماعیلی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

نویسنده (ها) : محمود مهر پرتو , فریده حلمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹