کتاب‌ها

نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۲ مورد.

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی- علی اسماعیلی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زمین شناسی عراق

زمین شناسی عراق

نویسنده (ها) : سعد جاسم و جرمی سی. کوف

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

نویسنده (ها) : محمود مهر پرتو , فریده حلمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

نویسنده (ها) : راس ک. داولینگ و دیوید نیوسام

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

نمونه های زمین شناختی

نمونه های زمین شناختی

نویسنده (ها) : نازنین بدری کللو-علیرضا امری کاظمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

پایه های زمین شناسی ساختمانی

پایه های زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا قاسمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

زمین ساخت البرز

زمین ساخت البرز

نویسنده (ها) : حمیدنظری،علیرضا شهیدی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

تکتونیک ایران

تکتونیک ایران

نویسنده (ها) : دکتر منوچهر قرشی، دکتر مهران آرین

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

نویسنده (ها) : دکترعلیرضا شهیدی، دکترحمیدنظری، دکترفرزین قائمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

سنگ ها و کانی ها

سنگ ها و کانی ها

نویسنده (ها) : جک چلونر

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸