لیست کتاب ها

نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۳ مورد.

الماس در طبیعت
الماس در طبیعت

نویسنده (ها) : رالف تپرت و میشل سی تپرت

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران
ارزیابی زغال سنگهای ایران

نویسنده (ها) : مصطفی شهرابی- علی اسماعیلی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

اطلس زمین شناسی پزشکی ایران
اطلس زمین شناسی پزشکی ایران

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۱

پتروژنز گرانیتوئیدها
پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زمین شناسی عراق
زمین شناسی عراق

نویسنده (ها) : سعد جاسم و جرمی سی. کوف

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

زمین شناسی ایران
زمین شناسی ایران

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی
پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

نویسنده (ها) : محمود مهر پرتو , فریده حلمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS
طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)
ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

نویسنده (ها) : راس ک. داولینگ و دیوید نیوسام

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

نمونه های زمین شناختی
نمونه های زمین شناختی

نویسنده (ها) : نازنین بدری کللو-علیرضا امری کاظمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

پایه های زمین شناسی ساختمانی
پایه های زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا قاسمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

زمین ساخت البرز
زمین ساخت البرز

نویسنده (ها) : حمیدنظری،علیرضا شهیدی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

تکتونیک ایران
تکتونیک ایران

نویسنده (ها) : دکتر منوچهر قرشی، دکتر مهران آرین

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زمین ساخت ایران(کپه داغ)
زمین ساخت ایران(کپه داغ)

نویسنده (ها) : دکترعلیرضا شهیدی، دکترحمیدنظری، دکترفرزین قائمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها

نویسنده (ها) : جک چلونر

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)
فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷