کتاب‌ها

نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۸۳ مورد.

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

ژئوتوریسم (زمین گردشگری)

نویسنده (ها) : راس ک. داولینگ و دیوید نیوسام

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

پایه های زمین شناسی ساختمانی

پایه های زمین شناسی ساختمانی

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا قاسمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

زمین ساخت البرز

زمین ساخت البرز

نویسنده (ها) : حمیدنظری،علیرضا شهیدی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

تکتونیک ایران

تکتونیک ایران

نویسنده (ها) : دکتر منوچهر قرشی، دکتر مهران آرین

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

زمین ساخت ایران(کپه داغ)

نویسنده (ها) : دکترعلیرضا شهیدی، دکترحمیدنظری، دکترفرزین قائمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

سنگ ها و کانی ها

سنگ ها و کانی ها

نویسنده (ها) : جک چلونر

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلداول)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

چکیده ای از چینه شناسی ایران

چکیده ای از چینه شناسی ایران

نویسنده (ها) : منصور علوی نائینی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

نویسنده (ها) : ای.روزیکوا،ام . روزیکا، ای. زمان، جی.کدلک

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

نویسنده (ها) : محمدرضا قاسمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

عناصر خاکی کمیاب

عناصر خاکی کمیاب

نویسنده (ها) : فلیکس پی. لسنوف

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

نویسنده (ها) : ناصر حسین خان ناظر

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

نویسنده (ها) : محمدرضا شیخ‌الاسلامی، حمیدرضا جوادی و...

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

نویسنده (ها) : سعیدرضائیان لنگرودی، حسین طلبی زاده، راضیه لک

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲