کتاب‌ها

نمایش 73 تا 88 مورد از کل 88 مورد

سنگ ها و کانی ها

سنگ ها و کانی ها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد دوم)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

چکیده ای از چینه شناسی ایران

چکیده ای از چینه شناسی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

عناصر خاکی کمیاب

عناصر خاکی کمیاب

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۳