کتاب‌ها

نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۹۲ مورد.

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

چکیده ای از چینه شناسی ایران

چکیده ای از چینه شناسی ایران

نویسنده (ها) : منصور علوی نائینی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

رسوبات تخریبی کواترنری، بافت و ساخت انواع اصلی

نویسنده (ها) : ای.روزیکوا،ام . روزیکا، ای. زمان، جی.کدلک

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

نویسنده (ها) : محمدرضا قاسمی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

عناصر خاکی کمیاب

عناصر خاکی کمیاب

نویسنده (ها) : فلیکس پی. لسنوف

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

نویسنده (ها) : ناصر حسین خان ناظر

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

نویسنده (ها) : محمدرضا شیخ‌الاسلامی، حمیدرضا جوادی و...

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

نویسنده (ها) : سعیدرضائیان لنگرودی، حسین طلبی زاده، راضیه لک

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زیبایی های باداب سورت

زیبایی های باداب سورت

نویسنده (ها) : محمدحسن نبوی

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

نویسنده (ها) : رونالد ورنون

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

نویسنده (ها) : راضیه لک،رضا بهبهانی و نادر چلانی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

نویسنده (ها) : بولاخ آ.گ

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

نویسنده (ها) : کولین دی. گریبل و آلن جی. هال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

نویسنده (ها) : JANE HAMMERSLOUGH

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

دانستنی‌های زمین

دانستنی‌های زمین

نویسنده (ها) : دینازایک

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱