کتاب‌ها

نمایش 73 تا 88 مورد از کل 88 مورد

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

عناصر خاکی کمیاب

عناصر خاکی کمیاب

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

زمین شناسی و سلامت

زمین شناسی و سلامت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زیبایی های باداب سورت

زیبایی های باداب سورت

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۳