کتاب‌ها

نمایش ۷۳ تا ۸۳ مورد از کل ۸۳ مورد.

زیبایی های باداب سورت

زیبایی های باداب سورت

نویسنده (ها) : محمدحسن نبوی

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ

نویسنده (ها) : رونالد ورنون

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

نویسنده (ها) : راضیه لک،رضا بهبهانی و نادر چلانی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

نویسنده (ها) : علی آقانباتی

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

نویسنده (ها) : بولاخ آ.گ

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

نویسنده (ها) : کولین دی. گریبل و آلن جی. هال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

فسیل های شگفت انگیز

فسیل های شگفت انگیز

نویسنده (ها) : JANE HAMMERSLOUGH

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

دانستنی‌های زمین

دانستنی‌های زمین

نویسنده (ها) : دینازایک

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

نویسنده (ها) : محمد هاشم امامی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

نویسنده (ها) : واصف بابازاده

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۳