پرسش‌های متداول - پرسش های متداول خدمات اکتشاف


1-مراحل انجام کارهای اکتشافی در یک منطقه بر حسب چه دستورالعمل به تفکیک شرح خدمات چیست؟

همانطور که اطلاع دارید وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک سازمان نظام مهندسی معدن ایران و همکاران مختلف در بخش های مختلف شامل سازمان زمین شناسی کشور، اساتید دانشگاه و سایر متخصصین در بخش معدن اقدام به تهیه یک سری دستورالعمل برای انجام مراحل اکتشاف مواد معدنی مختلف در گروه ضوابط و معیارهای معدنی نموده است. لطفا برای اطلاع از این دستورالعمل ها با کلیک بر روی لینگ زیر به وب سایت نظام مهندسی معدن ایران، بخش ضوابط و معیارهای فنی (http://minecriteria.mimt.gov.ir/) دانلود بفرمائید.

2-آیا معاونت اکتشاف علاقمند به ارائه مشاوره در مراحل مختلف اکتشاف به بخش خصوصی می باشد؟

در راستای سند افق 1404 و چشم انداز توسعه کشور، یکی از سیاست های مهم معاونت اکتشاف برای چابک سازی و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، واگذاری بخشی از خدمات به این بخش و همچنین ارائه خدمات مشاوره به ازای دریافت هزینه بها طبق تعرفه مندرج در بخش نظام نامه و دستورالعمل (http://www.ime.org.ir/default.aspx?os=1&id=9&mid=45) و اطلاع از این خدمات و تعرفه ها با کلیک بر روی لینک زیر اطلاعات بارگذاری شده بر روی وب سایت سازمان زمین شناسی کشور، بخش خدمات الکترونیکی (https://gsi.ir/fa) مراجعه بفرمائید، در این زمینه معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی کشور تجارب ارزنده ای را در اختیار برخی سازمان و شرکت های دولتی و خصوصی، و سایر ارگان ها دارای محدوده های معدنی و/یا نیاز به ارائه خدمات اکتشافی ارائه نموده است که می توان به خدمات ارائه شده به سازمان ایمیدور در قالب پروژه پهنه های اکتشافی در سراسر کشور اشاره نمود.  

3-استراتژی ادواری معاونت اکتشاف برای دور های کوتاه مدت میان مدت، بلند مدت برای انجام فعالیت های اکتشافی چیست ؟

برنامه کوتاه مدت تعیین تکلیف پروژه­های اکتشافی باقیمانده از سال­های گذشته که در کمتر از یکسال آینده به نتیجه خواهند رسید. برنامه میان مدت که در یک برنامه زمانی 3 تا 5 سال آینده است شامل آموزش نیروی انسانی و توانمند سازی پرسنل و همچنین انجام فعالیت­های اکتشافی منطبق بر نقشه راه و به نتیجه رساندن آنومالی­های استخراج شده از ژئوفیزیک هوایی و تعیین پتانسیل­های سطحی است. اما برنامه بلند مدت معاونت اکتشاف شامل اکتشاف مواد معدنی مورد نیاز منطبق با استراتژی­های کلان در خصوص صنایع معدنی و همچنین اکتشاف در راستای تامین مواد معدنی مورد نیاز آینده کشور بالاخص عناصر استراتژیک با تکنولوژی روز دنیا در دستور کار قرار دارد.

4-آیا معاونت اکتشاف دوره ای برای توانمند سازی بخش خصوصی و دانشجویان کشور را مدنظر دارد؟

معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی براساس سند چشم انداز توسعه کشور برای افق 1404 و در قالب تفاهم نامه مشترک با بخش خصوصی در نظر دارد که هر ساله یک سری دوره های آموزشی در سطوح مختلف اکتشافی جهت انتقال دانش و توانمند سازی بخش خصوصی و دانشجویان کشور اجرا نماید. در این راستا با در نظر گرفتن سیاست های کلان دولت در بخش معدن و علاقمندی افراد طبق شرایط و ضوابط خاص یک سری دوره های آموزش یک روزه، سه روزه، هفت روزه و یک ماهه آموزش خواهند دید. اجرا این برنامه آموزشی کلان در قالب پیاده سازی استراتژی معاونت اکتشاف منجر به چابک سازی و ایجاد رقابت در بخش خصوصی خواهد شد، این معاونت طی یک سری جلسات رسمی و غیر رسمی خود با برخی از حامیان (معنوی و مادی)، در آینده نزدیک برنامه های آموزشی خود را از طریق مجاری اصلی به اطلاع کلیه علاقمندان اطلاع رسانی خوداهد نمود.

5- هزینه انجام خدمات مراحل مختلف اکتشاف چگونه تعیین می شود؟

هر ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، و سازمان برنامه و بودجه یک سری تعرفه های خدمات اکتشافی را به صورت سالانه جهت استحضار متقاضیان خدمات ارائه می نماید. معاونت اکتشاف نیز به عنوان زیر مجموعه سازمان زمین شناسی کشور و به تبعیت از دیگر زیر مجموعه های دولت، خدمات خود را در قالب یک سری تعرفه های مصوب سالانه به کلیه متقاضیان خدمات اکتشافی ارائه می نماید، لطفا برای اطلاع از این خدمات و تعرفه ها با کلیک بر روی لینگ زیر اطلاعات بارگذاری شده بر روی وب سایت سازمان زمین شناسی کشور، بخش خدمات الکترونیکی (https://gsi.ir/fa) و طبق تعرفه اعلام شده توسط سازمان نظام مهندسی معدن ایران، بخش نظام نامه و دستورالعمل (http://www.ime.org.ir/default.aspx?os=1&id=9&mid=45) مراجعه و دانلود بفرمائید.

6-معاونت اکتشاف چه توصیه های برای فعالین کسب و کارهای اینترنتی (زمینه استارت آپ معدنی) دارد؟

در استای سند چشم انداز توسعه ایران یکی از سیاست های معاونت اکتشاف برای حمایت از کسب و کارهای نو و ایجاد خلاقیت و ابتکارات در حوزه معدنی کشور، اقدام به برگزاری یک سری جلسات متعدد در مراکز سازمانی و استانی نموده است، در همین راستا با ایجاد دفتر حمایت از کسب و کارهای اینترنتی از بهمن ماه سال گذشته (1396) نمود، لذا در این راستا تاکنون اشخاص و ایده های خلاقانه در حوزه معدن و اکتشاف به حامیان مدنظر معرفی شده اند. در این میان می توان به یکی از استارت آپ های معدنی در زمینه گوهر تراشی و نرم افزارهای مرتبط و برخوردای آنها از حمایت معاونت اکتشاف اشاره نمود.

7-برنامه معاونت اکتشاف برای افزایش رقابت پذیری و بالا بردن کیفیت خدمات محوله به بخش خصوصی چیست؟

معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی کشور همچون دیگر زیر مجموعه های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به واگذاری محدوده های معدنی در اختیار خود به بخش خصوص توانمند نموده است، در  همین این راستا در سال اخیر اقدام به انجام مشاوره تخصصی با خدمات اکتشافی به مشاورین اقماری این معاونت واگذار گردید و طی جلسات مقرر گردید تا اکتشاف تفصیلی بر اساس قانون به بخش خصوصی علاقه مند واگذار گردد. 

8-برنامه معاونت اکتشاف برای بالا بردن ارتباط صنعت با دانشگاه و کاهش هزینه های اکتشاف مواد معدنی چیست ؟

یکی از استراتژی بسیار مهم معاونت اکتشاف استفاده از دانش روز دنیا در زمینه اکتشاف مواد معدنی در کشور است. در همین راستا تفاهم نامه­های همکار مشترک با بخش خصوصی برای انتقال دانش فنی به داخل ایران امضا شده است که نتایج آن به زودی از مجاری رسمی اعلام خواهد شد.