سنجش رضایت ارباب رجوع از ارائه خدمات

سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
 • 0
 • عنوان خدمت*
  1
 • جنسیت*
  2
 • تحصیلات*
  3
 • سن*
  4
 • شغل*
  5
 • براي دريافت چه خدمتي مراجعه نموده ايد؟*
  6
 • دفعات مراجعه براي خدمت فعلي در سال اخير*
  7
 • تمایل به استقاده از کدام کانال تعاملی را دارید؟*فقط یکی را انتخاب کنید
  8
 • کاربر گرامی،با شرکت در نظرسنجی مارا در بهبود ارائه خدمات یاری فرمایید.
  9
 • *خیلی کمکممتوسطزیاد
  نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام كار
  نحوه اطلاع رساني درباره مدارك مورد نياز براي ارائه خدمت
  انجام كار براساس ظوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي
  نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه
  امكانات رفاهي و فضاي ارايه خدمت
  به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به شكايات ، نظرات و پيشنهادهاي شما
  راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پيگيري وضعيت درخواست ها
  دقت كارمند در انجام كار به گونه اي كه نياز به دوباره كاري نباشد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت
  ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت
  نظم ، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امكانات براي دريافت خدمت
  دريافت يكباره مدارك و اطلاعات به صورت الترونيكي يا حضوري در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  ارائه چند باره اطلاعات يا اطلاعات تكراري (نظير كپي ، كارت ملي ...) به بخشهاي مختلف
  احساس نياز به سفارش و توصيه هاي غير قانوني براي دريافت خدمات
  احساس رضايت از خدمات دريافت شده
  سرعت پاسخگویی خدمت
  رضایت از کیفیت خدمت دریافتی
  نحوه ارائه خدمت
  شفاف بودن مراحل ارائه خدمت
  10
 • نظرات*چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار داريد نظر خود را مرقوم فرماييد :
  11