درخواست بازدید از موزه

تکمیل فرم بازدید از موزه
 • 0
 • هزینه بازدید از موزه علوم زمین 40000 ریال می باشد
  بعد از تکمیل فرم بازدید جهت پرداخت الکترونیکی، روی دکمه ثبت فرم کلیک نمایید.
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل وارد شود
  3
 • کدملی*کدملی بدون خط وارد شود
  4
 • نام موسسه آموزشی*نام کامل
  5
 • استان*استان مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • تلفن ثابت*تلفن ثابت با کد شهر
  7
 • تلفن همراه*تلفن همراه
  8
 • تاریخ بازدید*تاریخ مورد نظر
  9
 • زمان*ساعت بازدید
  10
 • کابر گرامی ظرف مدت 24 ساعت آینده به درخواست شما رسیدگی می گردد و با وارد کردن کد پیگیری، امکان اطلاع از مراحل کاری را خواهید داشت.
  11