فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمین » شماره ها

فصلنامه علوم زمین شماره۷۴

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۷۳

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۲

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۱

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۰

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۶۹

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۶۸

صاحب امتیاز : محمد جواد کلینی.محمود عبداللهی.مهدی نصرآبادی- رقیه عظیمی. کاظم سید امامی. عباس صادقی- سید محمد هاشمی. محمد هاشم امامی. منصور وثوقی عابدینی. محمد پورمعافی و منصور قربانی- مرتضی پیروز. عباس بحرودی. محمد رضا قاسمی و عبدالله سعیدی- قدرت برزگری و علی ارومیه ای

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۶۷

صاحب امتیاز : اصغر اصغری مقدم و الهام فیجانی- سعید هاشمی طبابایی و عطاء آقایی آرایی- مهرناز سعادت. سید احمد علوی و عبدالله سعیدی- احمد رضا صیادی. مهدی یاوری و نرجس سلگی- محی الدین احراری رودی و ژیلا شاهرخی خرگردی- نصرالله عباسی و عبدالحسین امینی- حبیب الله قاسمی. اکبر

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۶

صاحب امتیاز : محمد حسین آدابی و مریم جمالیان- محمد حسین خلقی و منصور وثوقی عابدینی- صمد علی پور- محمد جعفر محمد زاده.حمید آقابابایی و آینور ناصری- مهدی سالاری راد. مهدی ایران نژادی و میرزا آقا محمدی- کامران گشتاسبی. مرتضی احمدی و یاسر نعیمی- مهدی تلخابلو. ناصر حافظی مق

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۵

صاحب امتیاز : مرحوم جعفر غیومیان. سید محمود فاطمی عقدا. ام البنین عطایی. محمد هادی داودی و علی اکبر نوروزی- بهارک وحدتی دانشمند. محمد رضا قاسمی. منوچهر قرشی و نگار حقی پور- لیدا بخشنده. سید علی آقانباتی و طیبه محتاط- فاطمه هادوی و اکرم پوراسماعیل- علیرضا جواهری نیستانک

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۴

صاحب امتیاز : نویسندگان: دکتر محمدرضا عباسی و یاسمن فربد- دکتر داریوش اسماعیلی. فاطمه وکیلی و دکتر جلیل قلمقاش- دکتر محمد کاظم حفیظی. عبدالمهدی رحیمی و مهرداد ایوبی- دکتر صمد بنیسی. حمیدرضا ایرانمنش. دکتر محمدرضا شایسته فر و مینو بهروز- مجید میرزایی عطاآبادی. الکساندر

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه  علوم زمین شماره ۶۴

صاحب امتیاز : محسن موذن و رباب حاجی علی اوغلی- فاطمه هادوی. خسرو خسروتهرانی و سعیده سنماری- محمد تاتار و امیرمنصور فرهبد- حمید نظری. ژان فرانسوا ریتز و شیوا عقبایی- شهرام شفیعی. سید احمد علوی و محمد محجل- نگار حقی پور- علی مرادزاده. فاطمه طهماسبی و محمد مهدی فاتح- علی

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۳

صاحب امتیاز : محمد رهگشای. ایمان منصف. هادی شفایی مقدم ومحمد محجل- فرهاد ملک قاسمی و وارطان سیمونز- حسین اصیلیان مهابادی و یعقوب لاسمی- داود مختاری- خسرو خسروتهرانی . مسیح افقه و وحید احمدی- سید سعید محمدی. منصور وثوقی عابدینی. محمد پورمعافیو محمد هاشم امامی و محمد مهد

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۱

صاحب امتیاز : دکتر محمد رهگشای. هادی شفایی مقدم. رهبر غفاری و محمد رضا کتابداری- علی ارزانی. دکتر سید احمد علوی و خسرو حیدری- آنیتا بابکی و دکتر علیجان آُتابی- دکتر سعید هاشمی طباطبایی و عطاء آقایی آرایی- دکتر یعقوب لاسمی و علیرضا رستگاری لاری- حمید رضا حسنلی. دکتر مهد

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۰

صاحب امتیاز : آزاده فاطمی زاده و دکتر محمد تاتار- محمدرضا باغبان گل پسند. دکتر محمدرضا نیکودل. دکتر ابراهیم اصغری و دکتر سید شهاب الدین یثربی- مسعود علی پور. دکتر ایرج رساء. دکتر محمود مهرپرتو و علیرضا باباخانی- احمد احمدی خلجی. دکتر داریوش اسماعیلی و محمد ولی ولیزاده-

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۲

صاحب امتیاز : دکتر داریوش اسماعیلی. امیر اثنی عشری. دکتر حسین رحیم پور بناب و دکتر عباس امینی فضل- دکتر علی یساقی و جواد باقری- دکتر نصرالله عباسی- دکتر محمد رضا شایسته فر. دکتر صمد بنیسی و مهدی ایزدی- افشین اکبرپور. دکتر ایرج رسا. دکتر محمود مهرپرتو و بهزاد محمدی- سید

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۹

صاحب امتیاز : نویسندگان: پوران نظریان سامانی وعلی صنوبر لیشماکشی-دکتر محمد لطفی- لاله مهرآئین و دکتر محمد تاتار- دکتر داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی و دکتر علی کنعانیان- دکتر غلامحسین کرمی- دکتر کاوه خاکسار؛ رفعت بهاری و دکتر علیرضا عاشوری- دکتر داود مختاری- دکتر محمد هادی

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۸

صاحب امتیاز : اسداله محبوبی, رضا موسوی حرمی، مهدی نجفی‌، پرویز منصوری دانشور، سید مهران حیدری، ابراهیم راستاد، محمد محجل، سیدمحمدجواد شمسا ، ایرج مغفوری مقدم، مازیار حقیقی، عبدالرحیم جواهریان، ایرج عبداللهی فرد، علی شکاری فرد، حسین رحیم پور بناب، کاظم سید امامی، احمد خ

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۷

صاحب امتیاز : محمد حسین بصیری ، فاطمه سادات نبی‌یان جوردی، حامد سعادت‌نی، عبدالرحیم جواهریان، ایرج عبدالهی فرد، کاظم کاظمی، حمیدرضا رمضی، محمدرضا حسین نژاد، میرزاآقا محمدی، مهدی سالاری راد، مهدی ایران‌نژاد، محمد پوستی، ایرج رساء، محمدحسین آدابی، زهرا بنیادی، فرید مر، د

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۶

صاحب امتیاز : نویسندگان:محمد‌حسین خلقی، منصور وثوقی عابدینی، رامین ارفع‌نیا، همایون صفایی، ناصر حافظی مقدس، علی کمک پناه، رسول دولت‌خواه، ابراهیم راستاد، محمد هاشم امامی، مهدی نجفی، رضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، نرگس هاشمی، علیرضا ندیمی، محمد محجل، ندا پروهان، سیدمحمو

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی