فصلنامه علمى- پژوهشى علوم زمین » شماره ها

فصلنامه علوم زمین شماره۲۴-۲۳

صاحب امتیاز : نویسندگان: سید محسن حائری، امیرحسین سمیعی، منصور وثوقی عابدینی، سهراب شهریاری، محمدمهدی خطیب، حمیدرضا وطن پور، علیجان آفتابی، هوشنگ دشتبان، عباس پاشایی، مهین منصوری اصفهانی، ایرج نور بهشت

مدیر مسئول : دکترمحمود احمدزاده هروی

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۱;

صاحب امتیاز : نویسندگان:جمشید حسن زاده، علیرضا عاشوری، اسدالله محبوبی، احمدرضا خزاعی، رضا موسی حرمی، محمد ولی ولی زاده، بابک مستوفی، احمد عباس نژاد، یعقوب لاسمی، علی حسین جلیلیان، حمیدرضا کرمی، منوچهر قرشی، محمدرضا عباسی، حسینعلی مختارپور

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۳;

صاحب امتیاز : نویسندگان:محمدحسین کریم پور، علیرضامظلومی، صدرالدین امینی، رضا زارعی سهامیه، عباس پاشائی، دکتر لانگه، حمید احمدی پور، مسیب سبزه ای، هوبروایت چرچ، تیری ژوتو، زهرا قدرتی، علیجان آفتابی، سادات فیض نیا، حمید رضا مصفی، آ.روتنر

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۶;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۵;

صاحب امتیاز : نویسندگان:محمدحسن کریم پور، حبیب الله ترشیزیان، سیدرضا موسوی حرمی، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه ئی، تیری ژوتو، علیرضا عاشوری، محمد قویدل سیوکی، حمید نظری، محمد نجفی، علیرضا کوسرخی

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۷;

صاحب امتیاز : نویسندگان:فریدون سحابی، خلیل بهار فیروزی، عبدالمجید یعقوب پور، محمود مهرپرتو، محمد محجل، محمدرضا سهندی، یعقوب لاسمی، علی خردمند، فرخ گلشنی، مریم ناز بهرام منش، حجت الله صفری، منوچهر قرشی، محمدرضا قاسمی، بهرام رضایی، احمد امینی، منصور صباغ گل

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره &#۱۷۷۹;&#۱۷۷۹;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۰;

صاحب امتیاز : اصغر لادریان، سیدمحسن حائری، دکتر علی ارومیه ای، جواد پورشریفی، علی کریمی، ابراهیم راستاد، بهنام شفیعی، جمشید شهاب پور، محمود سعدلو، علی کنعانیان، علی درویش زاده، مسبب سبزه ئی، تیری ژوتو، اروه بلون، بهزاد حاج علیلو، احمد خاکزاد، فاطمه هادوی، سعیده سنماری،

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۱;

صاحب امتیاز : نویسندگان:محمدکاظم جعفری، همایون صنیعی و مجتبی حیدری، محسن الیاسی، میرعلی اکبر نوگل سادات و منوچهر قرشی، حسین جلالی، محمدرضا نیکودل، محمد حسن نبوی، ماشاالله خامه چیان، حسن رحیمی، حمیدرضا سلوکی، ابراهیم راستاد، حسینعلی تاج الدین، نعمت الله رشیدنژاد عمران،

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۳۸-۳۷

صاحب امتیاز : ابراهیم راستاد، شجاع الدین نیرومند، محمد هاشم امامی، نعمت الله رشیدنژاد عمران، محمد مهدی خطیب، احمد زواره ای، ایرج مغفوری مقدم، علی درویش زاده، عباس آسیابانها، منیره خیرخواه

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۴۰-۳۹

صاحب امتیاز : نویسندگان: پرویز امیدی‌، دکتر میرعلی اکبر نوگل سادات، منوچهر قرشی، پیمان نواب پود، سید حمید وزیری، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه یی، تیری زوتو، اوره بلون، ابراهیم راستاد، محمد هاشم امامی، آ.آ. کلاگری. آر. دی. پاتریک، د.آ. پولیا

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۷;

صاحب امتیاز : نویسندگان :داریوش اسماعیلی،دکتر محمد ولی ولی زاده ، دکتر جمشید حسن زاده ،دکتر اروه بلون ،دکتر ابراهیم راستاد،احمد شریعتمدار،حبیبه عطاپور،دکتر علی جان آفتابی، بهروز درویش زاده، دکتر شایسته مهرابیانوگودرز حمیدی، دکتر سیامک باقریان ،دکتر احمد خاکزاد، دکتر حب

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۰;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۹;

صاحب امتیاز : نویسندگان: احمدرضا صیادی، حسین معماریان، نوشین فلک ناز، هادی طبسی، محمدرضا عباسی، محمدقاسم آیت، جعفر سرقینی، علی مظفری، محمود میرزایی، دکتر محمد رضا قیطانچی، اکبر کریمی، بعقوب لاسمی، پیمان رضائی، فاطمه واعظ جوادی، مصطفی شهرابی، علی پور لطیفی، نعمت اله رش

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۱;

صاحب امتیاز : ابراهیم راستاد - قدرت اله رستمی پایدار - سادات فیض نیا - مجید قادری - جعفر شجاع طاهری - منوچهر قریشی - رضا موسوی حرمی - اسداله محبوبی - ابراهیم امین سبحانی - محمد رضا پور سلطانی - پرویز امیدی - میر علی اکبر نوگل سادات - محمد حسین آدابی - بیتا ارباب - سید

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۳;

صاحب امتیاز : سیدمحسن حائری، سیدشهاب الدین یثربی،علی ارومیه‌ای ،ابراهیم اصغری ،جلیل قلمقاش، منصور وثوقی عابدینی،هرو بلون،محمدهاشم امامی،محمد پورمعافی ،حمیده رشید ،سید محمود فاطمی عقدا ،جعفر غیومیان ،عقیل اشقلی فراهانی ،یعقوب‌ لاسمی‌ ،هادی‌ امین ‌رسولی ،مجید شاه پسندزاد

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۱;&#۱۷۷۶;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۵;

صاحب امتیاز : پیمان نواب پور، عبدالله سعیدی، محمد رضا قاسمی، علی خردمند، یعقوب لاسمی، کاظم سیدامامی، حسین معین وزیری، حسین وزیری مقدم، عزیزالله طاهری، محمد مهدی فرهپور، محمد علیزاده گنجی، سهیلا بوذری، محمد هاشم امامی، محمد حسین خلقی، منصور وثوقی عابدینی، امیر حسین صدر،

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره۵۲-۵۱

صاحب امتیاز : نویسندگان: آنیتا ترابی ، محمد رضا قاسمی، علی دلال اوغلی، عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، احمد عباس نژاد، سید علی آقانباتی، ابراهیم قاسمی نژاد، عبدالله سعیدی، محمود احمد‌زاده هروی، امید دبیری، حسین وزیری مقدم، عریزالله طاهری، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه ئ

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۳

صاحب امتیاز : نویسندگان : محمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، حسین معماریان، مازیار حقیقی، عبدالرحیم جواهریان، احمد سدید خوی، محمد لطفی، مهرداد کریمی، علی اصغر کلاگری، محسن موذن، منصور مجتهدی، علی عامری، عادل وطن دوست، مجید نبی بیدهندی، غلامحسین نوذری، خسرو خسرو تهرانی، مسیح

مدیر مسئول : مهندس محمد تقی کره ای

سردبیر : دکتر منوچهر قرشی