ژئوشیمی،خاستگاه و پتانسیل طلا درمنطقه اکتشافی کوه زر تربت حیدریه

ژئوشیمی،خاستگاه و پتانسیل طلا درمنطقه اکتشافی کوه زر تربت حیدریه

 دکتر محمد حسن کریم پور،علی رضا مظلومی
   چکیده:

   کوه زر در 41 کیلومتری باختر تربت حیدریه و 5 کیلومتری جنوب روستای فدیهه واقع شده است. انواع توف های مختلف اسید تا حد واسط (ترشیاری زیرین) در منطقه رخنمون دارند. توده های نفوذی باترکیب کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت در بخش شمالی منطقه رخنمون دارد.
   آثار فعالیت معدنکاری قدیمی در منطقه شامل تونل ها، سرباره و سایر موارد مشاهده می شود. کانی سازی توسط زون های گسلی کنترل شده است. تاکنون بیش از12 زون کانی سازی طلا در منطقه کشف شده است. پاراژنز غالبا شامل کوارتز، هماتیت (اسپکیولاریت) و طلا و به طور محدود کوارتز، هماتیت، کالکوپیریت و طلا است. آلتراسیون غالب شامل کلریتی، سیلیسی و به طور محدود پتاسیک و آرژیلیک می باشد.
   متوسط عیار طلا حدود 3 تا 6 گرم در تن وذخیره سنگ معدن بیش از 5 میلیون تن برآورد می شود. عیار مس در زونهای کانی سازی واقع در توده نفوذی و مجاور آنها 3/0 تا 11/1 درصد است.
   خاستگاه
Ag, Au و Cu و سایر عناصر از توده های نفوذی بوده است. کانی سازی طلا و مس از محلولی ماگمایی که سولفیدآن بسیار کم بوده و حالت فوق اکسیدان داشته، تشکیل شده است. کانی سازی منطقه کوه زر به لحاظ پاراژنز، آلتراسیون و ابعاد در سطح جهانی بی نظیر است.