سخن سردبیر

 

سخن سردبیر

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم زمین 20 ساله شد

 به جرأت می‌توان گفت که از زمان تأسیس سازمان تا سال 1370 دسترسی به مقالات یا نوشتارهای علوم‌زمین که حاصل پژوهش‌های دانش آموختگان این رشته است، عملا غیر ممکن بود. از سوی دیگر شرایط برای پژوهشگران زمین‌شناسی که محلی برای انتشار و ا طلاع رسانی یافته‌هایشان نداشتند، بسیار سخت بود و بدون آن که از آنها حتی در دیگر مقالات به عنوان منبع و مأخذ بهره گرفته شود، مقالات کهنه می‌شد. انتشارات سازمان هم به صورت گزارش‌ها و نقشه‌های اختصاصی با زمان های نامعینی قابل  دسترسی بود که در عمل  دشواری‌های جداگانه‌ای را به دست می‌دادند و تازه تعدادی از نوشتارهای مهم به صورت گزارش محرمانه در کتابخانه سازمان نگهداری می‌شدند.

     به سال‌های هفتاد که رسیدیم با توجه به حجم انبوهی از پژوهش‌ها که توسط پژوهشگران علوم‌زمین انجام می‌شد، لزوم وجود نشریه‌ای علمی– پژوهشی در اندازه‌های متعارف به شدت احساس شد و چون سازمان زمین‌شناسی کشور به عنوان متولی اصلی زمین‌شناسی کشور  انجام وظیفه می‌نمود و می‌نماید، از سوی مسئولان وقت، تصمیم به سامان دهی نشریه‌ای  با عنوان «فصلنامه علوم‌زمین» گرفته شد و شماره اول آن در پاییز سال 70 منتشر شد، که مورد توجه بسیاری از اساتید و دانش‌آموختگان علوم‌زمین قرار گرفت به گونه‌ای که چاپ مقالات وزین شما دوستان گرامی سبب گردید که در همان شماره‌های آغازین، فصلنامه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نشریه‌ای علمی– پژوهشی در علوم‌زمین ارزیابی شود. جالب است بدانید که در آغاز، تأمین مقاله‌های مورد نیاز فصلنامه به سختی امکان پذیر بود و به همین دلیل این نشریه با تأخیرهای زیادی به چاپ می‌رسید، اما اکنون به لطف وجود اساتید و پژوهشگران جوان بی‌شماری که در سطح مملکت در این زمینه فعال هستند، کثرت مقالات متقاضی چاپ در فصلنامه علمی– پژوهشی علوم‌زمین، به قدری زیاد شده که گاه مقاله‌ای پس از پذیرش از سوی داوران  مدت‌ها در نوبت چاپ می‌ماند.

     اکنون از شروع فعالیت این فصلنامه 20 سال می‌گذرد که شکوفایی آن با تأیید شما دوستان روز به روز بیشتر می‌شود. این وضعیت نه تنها در داخل کشور به چشم می‌خورد بلکه وقتی نشریه‌ای علمی – پژوهشی مورد توجه و تأیید مؤسسه اطلاعات علمی (مانند ISI) قرار گیرد، می‌توان ادعا کرد که این فصلنامه می‌رود تا جایگاه مناسب خود را در نشریات بین‌المللی نیز پیدا کند و ثابت شود که بی‌جهت شماره مسلسل آن  به عدد   81   نرسیده است.

     کلام آخر این که، ما دست اندرکاران انتشار این فصلنامه امیدواریم که با بهره‌گیری از همکاری‌های همیشگی شما دوستان گرامی و با دریافت مقالات وزین بتوانیم همچنان در بالا بردن هر چه بیشتر کیفیت این فصلنامه به ارزش یافته‌ها‌یمان بیافزاییم.

دستتان را صمیمانه می‌فشاریم.