زمین لغزه عظیم جیرفت: معرفی، نشانه ها و وی‍‍ژگی ها

 

زمین­لغزه عظیم جیرفت: معرفی، نشانه­ها و وی‍‍ژگی­ها

احمد عباس­نژاد 1 *

چکیده

زمین­لغزه عظیم و پیش از تاریخ جیرفت با مساحت حدود 53 کیلومتر مربع،  در فاصله 35 کیلومتری شمال باختر شهر جیرفت و مجاور سد جیرفت، در محــــدوده­ای با مختصـات َ45 و°28 تا َ53 وْ°28 عرض شمالی وَ20 و°57 تا َ30 و°57 طول خاوری قرار دارد. این زمین­لغزه که بر اثر حرکت توده­ای از سنگ ­آهک­های ریفی بخش بالایی سازند قم با شیب °6، حجم 8 کیلومتر مکعب و ستبرای حدود 300 متر روی مارن­های زیرین این سازند رخ داده است، با سنگ­های خرد و متلاشی شده، بی­هنجاری در مسیر هلیل­رود و وجود قطعه سنگ­های آذرین گرد شده در توده متلاشی شده قابل تشخیص است. بر اثر رخداد این زمین­لغزه، مسیر هلیل رود کاملاً مسدود گردید و یک دریاچه موقتی شکل گرفت.  سپس این دریاچه در محل دیگری که گودترین رخنه در دیواره آن قرار داشت (محل فعلی سد جیرفت) سرریز کرد و  هلیل­رود پس از طی حدود 5/2 کیلومتر از محل سرریز دوباره در پایین‌دست زمین­لغزه وارد مسیر قبلی خود شد. بر اثر این تغییر مسیر، مخروط افکنه توسط رود بریده شد و دره باریک و عمیقی در محدوده محل سرریز شدن تا محل اتصال به مسیر قبلی آن تشکیل شد و موجب بریده شدن مخروط­ افکنه­های کوچکی در مسیر گردید. وجود گسل­های فعال متعدد و کم­شیب بودن توده لغزنده حاکی از این است که این زمین­لغزه احتمالاً در اثر زمین­لرزه رخ داده است و مهم­ترین ویژگی­های آن شامل شیب بسیار کم (6ْ )، اندازه (وسعت 53 کیلومتر مربع و مسافت حرکت تا حدود 7 کیلومتر)، چهار بخش بودن، سازوکار حرکت خاص (مشابه با سایر استورستورم­ها) و زمان ایجاد آن (احتمالاً 60000 تا 100000 هزار سال قبل) است و بسته به نوع دسته­بندی زمین­لغزه­ها می­­توان آن را زمین­لغزه بسیار سریع، سنگ لغزه، استورستورم، بهمن سنگی و بهمن خرده سنگ نامید.

کلید واژه­ها: زمین­لغزه، جیرفت، هلیل­رود، سد جیرفت، بی­هنجاری آبراهه­ای، دریاچه طبیعی، مخروط افکنه

1 بخش زمین‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،‌ ایران

تاریخ دریافت: 18/09/1388

تاریخ پذیرش: 07/06/1389

*نویسنده مسئول: احمد عباس‌نژاد؛ E-mail: aabbas@uk.ac.ir